Automobilio variklis ir supirkimas

Ką bendro turi variklis ir supirkimas? Labai paprastai dažnas atvejis Kaune, automobilių superka su variklio defektu. Kalbinti automobilių supirkėjai Kaune, paminėjo, tai dažniausiai pasitaikantis atvejis kai automobilis turi variklio defektų. Taigi pašnekėsime apie variklį ir jo sudedamasias dalis.

Variklio stūmokliai

Nagrinėjamųjų variklių stū­mokliai turi po vieną tepalinį žiedą. Tepalinj žitdą sudaro keturi elementai — du ploni plieniniai jpjautiniai žiedai ir du gofruoti plieniniai plėtimosi žiedai (ašinis ir radialinis).

Variklio tepalinis žiedas yra dėžutės formos skerspjūvio ir turi spyruoklinį plėtimosi žiedą. Uždėtų ant stūmoklio žiedų sandūros turi būti nukreiptos j jvairias puses.

Pirštu stūmoklis šarnyriš­kai sujungtas su viršutine švaistiklio galvute. Pirštas — tai tuščiaviduris strypas. Jo išorinis tojo dažnio srove.

Nagrinėjamųjų variklių pirštai „laisvieji“, t. y. jie ,gali laisvai sukiotis ir viršutinėje švaistiklio ,galvutėje, ir stūmoklio prielajose, todėl tolygiau dyla. Kad, išlindęs iš prielajos, ,pirštas nesuraižyttį cilindrų vidinio ,paviršia,us, prielajų išteki.ntuose grioveliuose jstatyti piršto ašinį poslinkj ribojantys fiksavimo žiedai.

Švaistiklis ir alkūnė

Švaistiklis jungia alkūninj veleną su stūmokliu. Slėgis, veikiantis stūmoklį per darbo eigą, švaistikliu perduodamas alkūniniam vele­nui. Per pagalbinius taktus (įsiurbimo, suslėgimo ir išmetimo) al­kūninis velenas per švaistiklj verčia slankioti stūmoklį.

Švaistiklį (8 pav.) sudaro dvitėjinio profilio ,plieninis strypas, viršutinė neišardoma ir apatinė išardoma galvutė. Viršutinėje įtai­sytas stūmoklio pirštas, o apatinė ,pritvirtinta prie alkūninio veleno švaistiklinio kakliuko.

Trinčiai sumažinti j viršutinę švaistiklio ,galvutę jpresuota bron­zinė arba bimetalinė su bronzos sluoksneliu jvorė, o į apatinę dviejų dalių galvutę istatyti plonasieniai jdėklai, pagaminti iš ,plieninės juostos. Vidinis jdėklų paviršius padengtas plonu antifrikcinio lydi­nio sluoksneliu (3M3-53-12 ir 3HJI-130 — daugiaalavio aliuminio lydinio, KamA3-740 trisluoksne danga, kurios darbinis sluoksne­lis — iš švininės branzos). Abi a,patinės švaistiklio galvutės dalys suveržtos dviem varžtais ir veržlėmis. Kad neatsisuktų, veržlės už­fiksuotos. Variklyje 3HJI-130 po veržlėmis padėtos specialios po­veržlės. Veržlės užveržiamos 80-90 N • m momentu. Variklio 3M3-53-12 švaistiklių veržlės užveržiamos 68-75 N • m momentu. Joms atsisukti neleidžia specialios štampuotos veržlės.

Stūmoklių žiedai ir kompresiniai žiedai

Stūmoklių žiedai skirstomi j kompresinius ir tepalinius. Kompresiniai žiedai sandarina stūmokli cilindre ir trukdo dujoms iš ci­lindro prasiveržti į karterį. Tepaliniai žiedai nubraukia alyvos per­teklių nuo cilindry sienelių ir ne,praleidžia jos degimo kamerą. Ketiniai ir plieniniai žiedai yra įpjautiniai (su sandūra) (žr. 7 pav.).

Įstatant ištūmoklį cilindrą, stūmoklio žiedas suspaudžiamas; išsitiesdamas žiedas sandariai pri,glunda prie cilindro sienelitl. Žie­dai nusklembti, todėl cilindre išsitiesdami šiek tiek persikreipia ir greičiau prisitrina prie cilindro. Nagrinėjamųjų variklig stūmokliai žiedų turi nevienodai. Variklio 3HJI-130 stūmoklis turi tris kompresinius žiedus; dviejų viršutinių žiedų ,paviršiai, priglundantys prie .cilindro sienelių, chromuoti. Variklių 3M3-53-12 ir KaMA3-740 stūmokliai turi po du kompresinius žiedus. Variklio KaMA3-740 apatinio kompresinio žiedo dar­binis paviršius ,padengtas molibdenu.

Tema: automobilių supirkimas Kaune

Patiko? Pasidalink